Zbyt mała wrażliwość na bodźce różnego typu, w tym dotykowe, wzrokowe czy też słuchowe. Niska bądź mała aktywność, problemy z koordynacją czy też utrzymaniem równowagi to objawy sugerujące, iż doszło do zaburzeń przetwarzania bodźców zmysłowych. Za całość odpowiada integracja sensoryczna, czyli właśnie umiejętność rozpoznania bodźców, odbioru informacji, a następnie ich porządkowania.

Proces ten rozpoczyna się w życiu płodowym i przebiega etapami, aż do siódmego roku życia. Integracje sensoryczna jest procesem złożonym, na który składa się funkcjonowanie trzech układów sensorycznych, w tym dotykowego, przedsionkowego oraz prioprioceptywnego.

Nie tylko każdy z nich musi działać prawidłowo. Liczy się również integracja poszczególnych układów ze sobą. Gdy dochodzi do jakichkolwiek zaburzeń, pojawiają się kłopoty z interakcjami z otoczeniem, w tym problemy z rozpoznawaniem sygnałów. Także tych, jakie wysyła organizm. Konieczne jest podjęcie stosownych kroków, by zagwarantować dziecku możliwie prawidłowy rozwój.

Więcej informacji na https://www.terapiaimpuls.pl/integracja-sensoryczna/

Integracja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *