Integracja

Zbyt mała wrażliwość na bodźce różnego typu, w tym dotykowe, wzrokowe czy też słuchowe. Niska bądź mała aktywność, problemy z koordynacją czy też utrzymaniem równowagi to objawy sugerujące, iż doszło do zaburzeń przetwarzania bodźców zmysłowych. Za całość odpowiada integracja sensoryczna,…